prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok

Kapacita relaxačného centra: max 10 – 12 osôb. V poplatku za saunovanie je zahrnuté požičanie: 1 kus osuška, 1 kus plachta a 1 pár šľapky (profesionálne vydezinfikované po každom použití). Použitú plachtu, osušku a šľapky odovzdajte pri odchode s kľúčom od šatne na našej recepcii. Lekárnička je umiestnená pri recepcii. Povinnosťou návštevníka relaxačného centra je správať sa podľa pokynov prevádzkovateľa sauny. V priebehu vlastného saunového kúpeľa je návštevník zásadne nahý (z hygienických a fyziologických dôvodov). Návštevník dbá na udržiavanie hygieny prostredia, v potiarni – saunách a v odpočinkovej miestnosti používa zásadne vlastnú osušku a plachtu. Návštevník sa v priestoroch relaxačného centra pohybuje bosý, alebo v čistých kúpacích šľapkách. Šľapky treba nechať pred saunou. V celom relaxačnom centre je zakázané fajčit, požívať svoje potraviny či nápoje a telefonovať. Je potrebné zachovávať v priestoroch pokoj a ticho.

Použitie sáun

Saunovanie je určené pre zdravé osoby a každý návštevník ho podstupuje na vlastnú zodpovednosť. K saunovaniu nemajú prístup osoby, ktoré majú príznaky akútneho ochorenia (horúčka, kašeľ, prechladnutie, hnačka a podobne) alebo osoby s prenosnými zápalmi horných dýchacích ciest. To isté platí pre osoby, ktoré trpia chorobami prejavujúcimi sa kožnou vyrážkou a otvorenými, alebo hnisajúcimi ranami. Vstup ďalej nie je povolený osobám, ktoré sú bacilonosičmi črevných chorôb a tiež členom rodiny, ktorej rodinní príslušníci trpia niektorou infekčnou chorobou. Chorí, trpiaci inými chorobami, než aké sú tu uvedené, absolvujú saunovanie na vlastnú zodpovednosť, aj keď si vyžiadali radu lekára. Zásadne nie je povolený vstup podnapitým osobám.

Správny postup saunovania

V šatni si odložte obuv, odev, osobné veci a od obsluhy si prevezmite čistú plachtu, osušku a kľúč od šatňovej skrinky. Osprchujte sa, umyte sa mydlom, pred vstupom do potiarne – sauny sa dobre osušte. V potiarni si sadnite, alebo ľahnite na vlastný uterák a zostaňte tak dlho, pokiaľ nie ste dostatočne prehriaty. Po odchode z potiarne si najskôr v sprche osprchujte pot a ochlaďte sa studenou vodou. Do kade so studenou vodou vstupujte pomaly a opatrne. Držte sa zábradlia aj okraja kade. Cyklus prehriatia a ochladenia opakujte približne 3 krát. Po poslednom cykle sa osprchujte. Tekutiny po cykle prehriatia si dopĺňajte výhradne nealkoholickými nápojmi.