jacuzzi

PREČÍTAJTE SI VŠETKY NASLEDOVNÉ DôLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA!

Osprchujte sa vždy pred vstupom do hydromasážneho bazéna a tiež po odchode z neho. Sprchovanie pred odstráni telové prípravky, deodoranty, krémy a pod., ktoré môžu spôsobiť znečistenie vody a zatažiť spotrebu sanitačného prípravku a pracovný cyklus filtra. Osprchovanie po zníži riziko spojené s citlivosťou pokožky na chemikálie prítomné vo vode. Vchádzajte do vody pomaly a obozretne, aby sa telo prispôsobilo teplote vody. Z vody tiež vystupujte pomaly, aby ste sa neporanili pri pošmyknutí. Nikdy si neužívajte kúpeľ pod vplyvom alkoholu! Ak užívate lieky, konzultujte ich možné škodlivé účinky v kombinácii s horúcim kúpeľom! Nikdy nenechate deti alebo postaršie osoby v horúcej vode bez dozoru! Osoby s infekciou kože, uší, genitálií a iných častí tela, s otvorenými ranami a vyrážkami nemôžu vchádzať do hydromasážneho bazéna vzhľadom na širenie infekcie. Osoby s ochorením srdca, cukrovkou, poruchou cirkulačného systému alebo tlaku krvi, vážnymi ochoreniami, alebo tehotné ženy by mali využívanie hydromasážneho bazéna vopred konzultovať s lekárom. Nepoužívajte masážny bazén bezprostredne po namáhavom cvičení. Predĺžený pobyt v masážnom bazéne môže byť zdravotne nebezpečný. Odporúčaná doba je do 30 minút. Riziko úrazu elektrickým prúdom! Nepoužívajte a nenechávajte elektrické zariadenia ako svetlo, telefón, radio, a pod. v menšej blízkosti ako 1,5 m od masážneho bazéna. Tehotné ženy a tiež ženy u ktorých sa tehotenstvo predpokladá by mali používanie masážneho bazéna vopred konzultovat s lekárom.

Romantické chvíle si užijete naplno
Liečba vodou sa dnes stále používa na rôzne choroby, ale najmä na regeneráciu tela a duše. Dokonca na to existuje terminus technikus – “hydroterapia”. Pacienti trpiaci reumou alebo atritídou, radi potvrdia, že masážny kúpeľ v horúcej vode im prináša úľavu z bolestí a dokonca zlepšuje flexibilitu a koordináciu postihnutých končatín. Veľký význam sa prikladá zotavovaniu poraneného alebo presileného svalstva vo vode formou vodnej masáže, alebo jednoducho ponorením sa do primerane horúcej vody. Horúca voda doplnená masážou tela podporuje krvný obeh a činnosť lymfatických žľiaz. Postihnuté tkanivo tak získa lepší prístup ku kyslíku a k blahodarným živinám. Uzdravný proces sa urýchľuje. Zároveň tým, že prúdiaca voda nadľahčuje telo, klesá napätie vo väčšine svalových skupín. Telo sa postupne dostane do stavu úplnej relaxácie. Osoby so závažnymi poruchami cievneho systému a s chorobami srdca by sa mali vopred poradiť s lekárom. Takisto, tehotné ženy by mali pobyt v horúcej vode obmedziť na minimum. Výhodou týchto bazénov však je, že teplota vody sa dá nastaviť v širokom rozsahu, takže napríklad vodnú masáž môžu využiť aj tí, ktorým by masážny kúpeľ v horúcej vode lekár inak neodporučil.